Sebastian Świątczak – opinia z Google
Przewodniczący Związku – opinia z Google
Paulina Pawełek-Dybiec
Aleksandra Skwira
Beata Krawczyńska